ลาบกรอบทอด
หลนเต้าเจียว
ยำผักบุ้งกรอบ
ปลาทับทิมลาดน้ำปลา
ต้มยำไก่บ้านยอดมะขาม