ภาพบรรยากาศภายในร้าน
คลิ๊กเพื่อชม
ครัวเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม
ภายในบรรยากาศธรรมชาติ และเป็นกันเอง
ร้านอาหารในจังหวัดตาก ยินดีตอนรับผู้มาเยือนทุกท่าน